Palvelut

Kassavirtaennuste

Maksuvalmiuden ennustekyvykkyyden luominen. Asiakas saa tarkan käsityksen siitä, mihin rahat riittävät ja mitkä asiat siihen lähitulevaisuudessa eniten vaikuttavat.

Tulevaisuuden epävarmuus on mahdollista ottaa huomioon muodostamalla erilaisia skenaarioita todennäköisyyksien pohjalta.

Kannattavuusselvitys

Yrityksen tuotteiden tai yksittäisen tuotteen kannattavuus selvitetään menneeseen dataan perustuen ja testataan eri tulevaisuuden skenaarioilla.

Asiakas pystyy välttämään virheratkaisut sekä tuotepalettinsa ja toimintansa suuntaamisen suhteen että talouden seurantajärjestelmiensä kehittämisessä.

Kiinteät kulut kuriin

Käydään yrityksen kiinteät kulut järjestelmällisesti läpi ja painetaan ne alas. Asiakas pystyy parantamaan kannattavuuttaan puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella.

Rahoituksen haku

Yrityksen rahoitustarpeet vaihtelevat sen elinkaaren eri vaiheissa. Asiantuntijan avulla mitoitatte rahoituksen oikein ja minimoitte rahoituskulut.

Jos yksittäisen investoinnin tai urakan koko on yli 10 % yrityksen liikevaihdosta, tulisi se rahoittaa erikseen, jottei maksuvalmius vaarannu. Urakanaikaisen rahoitustarpeen arviointi kannattaa tehdä ajoissa, jo ennen kuin sopimus on tehty.

Kriisijohtaminen

Tuntuuko, että missään ei ole mitään järkeä? Yritys on voinut ajautua kohti kriisiä jo pitkään, tai se on voinut iskeä päälle äkisti. Siinä vaiheessa kun tilanne ei enää tunnu pysyvän hallinnassa, kannattaa soittaa apua.

Usein sanotaan, että yritykset hakevat apua vaikeuksiinsa liian myöhään. Yhteydenoton lykkääminen ei koskaan kannata! Yllättävän tiukoista paikoistakin voi kuitenkin vielä tilanteen saada haltuun.

Työprosessien kehittäminen

Tehokkuutta voidaan usein nostaa toimintatapoja muuttamalla, oli sitten kyse myynnistä, työnjohdosta tai taloushallinnosta. Kutsumalla ulkopuolinen asiantuntija yritykseenne teillä on mahdollisuus saada tuore ja riippumaton näkökulma tekemiseen.

Fieldfaren verkostosta löytyy asiantuntijoita monien eri ammattialojen toimintatapojen kehittämiseen.

Puh 050 350 1388 info@fieldfare.fi

Lisäpalvelut

Henkilöstön rekrytointi

Akuutissa tilanteessa selvitetään kaikki vaihtoehdot lisäresurssien saamiseksi.

Viedään rekrytointi tai muu toimeksianto läpi suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteena on aina sujuva prosessi ja kokonaisedullinen lopputulos.

Järjestelmien kehittäminen

Digitalisaatio yrityksen tarpeiden mukaan. Hankitaan yritykselle sopivat ohjelmistot tehokkuuden nostamiseksi.

Vaihtoehtojen selvitys, kilpailutus ja käyttöönotto.

Jokaisen yrityksen tarpeet ovat erilaiset. One size fits all -ratkaisuja ei ole.

Yritysjärjestelyt

Yrityksen liiketoiminnan tai liiketoimintaympäristön muutos saattaa joskus edellyttää sitä, että ruvetaan miettimään yhdistymistä, jakautumista tai strategista kumppanuutta.

Katsotaan, mitä mahdollisuuksia löytyy.

Kansainväliset tilanteet

Ei pidä jättää kauppaa tekemättä vain sen takia, että rajat ylittävä asiointi tuntuu vaikealta. Selvitetään miten homma toimii, tarvittaessa kansainvälisistä verotustilanteista aina eri maiden työlakeihin ja kauppatapoihin saakka.

Fieldfare Oy | Y-Tunnus: 3156177-5 | Puh. 050 350 1388 | info@fieldfare.fi