Täsmäaseet yrityksen talouden solmukohtiin

Jos tuntuu, että rahat ovat koko ajan lopussa, syitä voi olla monia. Asian tutkiminen kannattaa. Kun ensin muodostetaan kuva, miten yrityksen rahavirrat kulkevat, voidaan valita oikeat toimenpiteet. Ratkaisut voivat liittyä maksuliikenteeseen, käyttöpääomaan tai kannattavuuteen.

Kannattavuus

Tuotekohtaisesta ja asiakaskohtaisesta kannattavuudesta kannattaa olla selvillä. Näin yrityksen kasvua on mahdollista suunnata kohti kannattavimpia mahdollisuuksia. Kannattavuutta ei tule sekoittaa kassaan. Ne eivät korreloi kuin sattumalta, vaikka vaikuttavatkin toisiinsa.

Säästöt

Säästöjen tekeminen on aliarvostettu taitolaji. Toimintaa ei kannata säästää hengiltä. Joskus säästökuuri on kuitenkin oikea ratkaisu, jottei kannattavuus hupene sellaisiin kiinteisiin kuluihin, joista maksetaan suotta. Säästö voi tarkoittaa myös luopumista jostain tuotteesta, toiminnosta tai asiakkaasta.

Tehokkuus

Tehoton tekeminen voi vaivata sellaistakin yritystä, joka on kannattava eikä maksa turhasta. Tehokkuuden parantaminen voi liittyä ajankäyttöön, materiaalien ja työkalujen käyttöön tai pääoman käyttöön.